Kilka słów o nas

Projekt asperIT

Tam, gdzie inni widzą ograniczenia, my widzimy potencjał.

Kim jesteśmy?

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które działały w polskiej branży IT jako przedsiębiorcy już od 2006 r. Szereg zrealizowanych projektów komercyjnych, w których przez lata mieliśmy okazję uczestniczyć, wskazał nam największe potrzeby na polskim rynku IT. Poza naszą działalnością w branży IT, jesteśmy społecznikami. Zapragnęliśmy połączyć nasze doświadczenie w tej gałęzi gospodarki z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Dlatego też postanowiliśmy realizować projekty społeczne w ramach Fundacji EFAS.

Naszym sztandarowym przedsięwzięciem stał się projekt asperIT, który długofalowo ukierunkował nasze działania.

Uruchamiając projekt asperIT chcieliśmy połączyć nasze doświadczenie w branży IT z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie.

Dowiedz się najpierw

Czym jest asperIT?

Projekt asperIT został stworzony i jest realizowany przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS. Skierowany jest do osób z Zespołem Aspegera i Wysokofunkcjonującym Autyzmem.

Celem naszych działań jest aktywizacja osób ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT. Naszym zamysłem jest zbudowanie komplementarnego systemu, który będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji i integracji. Chcemy w ten sposób wspierać ich w odnalezieniu się w społeczeństwie, równocześnie efektywnie wykorzystując ich nadzwyczajne zdolności, które mają szczególne zastosowanie w branży IT.

Umiejętności jakimi dysponują osoby ze spektrum stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce podobnie jak i na świecie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży IT.

Edycja pilotażowa

Prace nad uruchomieniem projektu asperIT rozpoczęły się już w 2015 roku, kiedy to również powstała nasza fundacja. Krótko po starcie nawiązaliśmy współpracę z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu.

Owocem tego była pilotażowa edycja asperIT, którą przeprowadziliśmy we Wrocławiu. Została zrealizowana w ramach projektu grantowego “Akcja Inkubacja” w latach 2017-2018. Stworzyliśmy unikalny model rekrutacji i szkoleń, których celem było przygotowanie osób z zespołem Aspergera do pracy w IT.

Nasza inicjatywa była wielokrotnie wyróżniana, m.in. przez Ministerstwo Rozwoju jako jeden z ośmiu najlepszych projektów innowacyjnych w 2018 r.

Projekt asperIT aktualnie

Bazując na doświadczeniu z pilotażowej edycji wystąpiliśmy o grant do Narodowego Instytutu Wolności i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków z programu FIO na lata 2014-2020.

Dzięki temu mamy możliwość rozwijać nasze idee i wdrażać je w życie w ramach działania pod nazwą „Nowoczesne metody edukacyjne dla osób z Wysokofunkcjonującym Autyzmem umożliwiające im podjęcie pracy w IT”.

W czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy realizację pierwszej wrocławskiej edycji projektu asperIT.

Etapy projektu

 

I etap – Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się za pomocą formularza online. Zgłaszające się osoby są zapraszane na rozmowy indywidualne z tutorami. Wyłaniamy spośród nich grupę, która przystępuje do testu wiedzy IT sprawdzającego umiejętności informatyczne. Na podstawie wyników wybieramy kilkanaście osób z najwyższymi kompetencjami informatycznymi. Osoby te są zapraszane do wzięcia udziału w programie szkoleniowym asperIT.

II etap – Szkolenie Kompetencji Społecznych

Pierwszym szkoleniem, jakie w cyklu asperIT przechodzą nasi beneficjenci, jest trwający pięć do sześciu spotkań trening kompetencji społecznych.
Ma on na celu przygotowanie kandydatów do funkcjonowania w miejscu pracy. W trakcie spotkań nasi tutorzy uczą uczestników jak komunikować się w biurze, różnic pomiędzy zwracaniem się do kolegów i szefostwa, niuansów pracy grupowej i relacji.
Beneficjenci podnoszą w nim swoją wartość i samoświadomość, a zajęcia prowadzone są nowoczesną i dostosowaną do potrzeb kursu metodą.
Wiedza zdobyta w tej części przydaje się im także w życiu codziennym.

III etap – Szkolenia IT

Po zakończeniu etapu szkoleń zdolności miękkich przechodzimy do treningów w tematyce IT.
Nasz ekspert prowadzi je w formie zjazdowej – zajęcia trwają dwa następujące po sobie weekendy po 6 godzin dziennie. W trakcie zajęć cały czas jest obecny na sali nasz tutor, który pomaga zarówno szkoleniowcowi w dostosowaniu przekazu do każdego z beneficjentów, jak i samym uczestnikom.
Dzięki tak intensywnemu trybowi poznają zagadnienia, które są im potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie i podejścia do egzaminu ISTQB, który organizują nasi partnerzy ze Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

IV etap – Praktyki

Ostatnim i dającym jednocześnie najwięcej doświadczenia do podjęcia przyszłej pracy etapem, są organizowane przez nas praktyki.
Prowadzi je nasz ekspert i odbywają się w formule pięciu całodniowych spotkań. Każde z nich jest następuje po tygodniowym okresie pracy zdalnej.
Podczas etapu poruszane są różne zagadnienia. Uczestnicy muszą rozwiązywać zadania i problemy, które bazują na prawdziwych przypadkach z różnych firm. W trakcie całodniowych spotkań na żywo jest również obecny tutor.
Kiedy praktyki dobiegają końca, kończy się także edycja programu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i przygotowujemy się do organizacji kolejnej.

Nasz zespół

Błażej Knapik

Błażej Knapik

Koordynator projektu asperIT

Jacek Śmigiel

Tutor projektu asperIT

Paweł Wojtyczka

Pomysłodawca projektu asperIT

Paweł Kazienko

Paweł Kazienko

Specjalista ds. szkoleń IT

Tomek Jasiński

Prezes Zarządu Fundacji